Hrčava

Hrčava


Z Gírové pokračuje červená, zelená a nakonec i žlutá pohodovým hřebenovým terénem až do těsné blízkosti polské hranice u Hrčavy. Zde se otevírá obzor směrem na východ a je vidět charakteristické beskydské osídlení na odlesněných hřebenech, které v Polsku na rozdíl od Česka nezaniklo. V horských osadách se stále žije, obdělávají se pole,stavějí se tu nové domy a zvelebují stará stavení.

Většina samot patří pod obec Jaworzynka, kam za rakouského mocnářství náležela i naše Hrčava.

V Hrčavě stojí za vidění místní dřevěný kostel a malá školička s pamětní deskou připomínající návštěvu prezidenta Havla. K vidění jsou zde i původní staré dřevěnice. Návštěvníci Hrčavy si nenechávají ujít nedaleké Trojmezí (2 km po žluté značce), které se proměnilo na velký turistický magnet. Změnila se také jeho podoba. Ještě před 10 lety sem téměř nikdo nechodil, na louce u lesa stály od roku 1995 tři kamenné pylony a čerstvě instalovaný turistický rozcestník. Dnes tu vedou dlážděné terasovité chodníky od asfaltových cest a přes rokli potoka se klene směrem na Slovensko dřevěný most.

hrcava3 trojmezi2